BALKONA GELEN DEPREM KUVVETİNİN HESABI….

 

Bu yazıda bahsedilen balkon, konsol balkondur.

Balkonların konsol olarak taşıyıcı sisteme bağlandıkları yer kritik kesittir.Her ne kadar balkonlar bina teşıyıcı sistemine bağlı olsalarda, bu elemanlar depremde bagımsız çalışırlar.Çünkü, taşıyıcı sisteme bir noktadan bağlıdırlar ve diğer kısımlar serbetçe hareket eder.Ancak gömme balkonlar , 3 yerden taşıyıcı sisteme bağlı olduklarından, taşıyıcı sistem nasıl hareket ederse onlarda o şekilde hareket eder.Dolayısyle gömme balkonlar ile konsol balkonları ayırmak gerekir.Konsol balkonlar için deprem kuvveti hesabı lokal olarak yapılmalıdır.Konsol balkonlarda lokal deprem hesabı yapılmasındaki amaç, konsolların taşıyıcı sistemden bagımsız hareket etmeleri ve taşıyıcı sisteme bağlantı yerlerinde deprem kuvvetinin dikkate alınmasıdır.

Balkonların taşıyıcı sistem elemanlarına bağ-lantı hesaplarında kullanılacak eşdeger deprem yükü şu şekilde bulunur:

fe=0.5 x Ao x I x We x (1 + 2(Hi /Hn))

balkona gelen deprem kuvvetinin hesabı

Burada Ao yer ime katsayısı, I önem katsayısı, We balkonun ağırlığı, Hi balkonun yerden yükeskliği, Hn yapının toplam yüksekliğidir..fe eşdeger deprem kuvvetidir.

 

Sayısal bir örnek verelim:

2m x 6 m  ebatlarında 15 cm kalınlığında bir konsol balkon düşünün. Bina önem katsayısı 1 olsun, 1.derece deprem bölgesi olsun,3 m katyüksekliği olan toplam 3 katlı yapı olsun.Bu yapıda zemin üstündeki balkonda birleşim bölgesi için kullanacagımnız eşdeger deprem yükünü hesaplayalım:

 

balkon agırlığı:

zati=2 x 6 x 0.15 x 2500 = 4500 kg

hareketli=2 x 6 x500 =6000 kg

 

deprem hesabına esas agırlık=G+nQ=4500 x 0.30 x 6000=6300 kg

We=6300 kg

 

fe=0.50 x 0.40 x 1 x 6300 x (1+2(3/9)=2100 kg

 

bulunan 2100 kg balkonun agırlık merkezine yatay etkitilecek, ve bu kuvvetin konsol baglantı noktasında oluşturduğu moment ve kesme kuvveti bulunarak baglantının bu kuvvetlere dayanımı bulunacaktır(düşey yüklerden gelen etkiler ile toplanacak).

 

Ayrıca balkon gibi yatay elemanlarda deprem yükünün yarısı düşey olarak balkona etkitilecek ve derpemin düşey etkisi göz nüne alınacaktır.2100 /2=1050 kg.

 

 

Ahmet ÇELİKKOLLU

İnşaat mühendisi

ESKİŞEHİR

 

inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği forum, inşaat mühendisliği forum sitesi, inşaat mühendisliği forum sayfası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.