Yazıdaki performans ibaresi, deprem performansını iafede etmektedir. Deprem performansı, tanımladığımız bir deprem etkisi altında, yapıda oluşacak hasar durumuna göre yapı güvenliğinin durumu olarak tanımlanabilir.Deprem performans analizi bize , yapıdaki hasarların düzeyini ve yerini verir.Aynı zamanda bu hasarların düzey ve yerine göre yapının deprem sonrası durumunu verir. TDY2007 nin 7.bölümünün konusu işte bu mevcut binaların performansının nasıl belirlenecegi üzerinedir.Düz mantık düşünürsek, mevcut bir yapının deprem performansının belirlenmesi için, biananın taşıyıcı sisteminin ve taşıyıcı olmayan diğer unsurlarının duRUmunun çok iyi bilinmesinin gerektiği söylenebilir.Çünkü ancak çok şey bilirsek binanın performansını doğru tahmin edebiliriz.Hakkında doğru verilerimiz yoksa, yaptığımız performans analizi doğru sonuç vermez.Bilmediğimiz herşey için bir kabul yapmak zorunda kalırız, performans analizinide bu kabullere göre yapmak zorunda kaldığımızdan doğru neticelere ulaşamayız.Ne kadar az kabul yapılırsa, ne kadar çok veri varsa performans analizi o derece doğru sonuçlar verir.Eğer mevcut bir yapı hakkında yeterli veriye sahip değilseniz(malzeme hakkında, taşıyıcı sistem hakkında) performans analizine hiç girmemeniz gerekir.Bir konuyu hiç bilmemek, yarım yamalak bilmekten yada yanlış bilmekten emin olun daha hayırlıdır Performans analizi neticesinde, tek tek lemanların hasar durumları ve hasarın nerede oluşacagı tespit edilir.Sonra bu hasar durumlarına göre yapının genel durumunun tahminine geçilir.Yani azdan genele doğru bir yol izlenir. Eleman bazında hasar durumunu belirlemeye çalışan mühendisin ilk belirlemesi gereken şey, incelediği elemanın sünekmi yada gevrekmi davranış gösterecegidir.Eğer incelenen eleman(kiriş, kolon, perde)  gevrek çıkıyorsa ayrıntıya girmeye gerek yoktur.Gevrek çıkmış olan eleman yani kesme kapasitesi aşılmış olan eleman direk göçme bölgesindedir.Bu sayede gevrek eleman tanımını da yapmış olduk.Kesme kuvvetlerini karşılamada yetersiz eleman gevrek elemandır.Biliyoruz ki, süneklik eğilme momenti ile ilgili bir kavramdır.Yani eğilme momenti ile çalışıyorsanız süneklikle ilgili kabuller yapıp süneklikten yararlanabilirsiniz.Ancak eleman kesme kuvvetinden dolayı kırılacak durumda ise eğilme momentinden, süneklikten bahsetmek mümkün olmaz. Performans analizi neticesinde yorum da çok önemlidir.Performans analizi neticesinde birkaç elemanın hasarlı çıkması binanın göçmesi yada güçlendirmesi gerektiği anlamına gelmez.Bu hasarların belli sayılarda ve belli bölgelerde ve belli derecelerde olması sonucu yapının can güvenliğini sağlamadığı sonucuna varılabilir.Mesela farklı yerlerdeki birkaç kolonun ileri hasarlı olması binanın can güvenliğini sağlamadığı anlamına gelmez.Ancak aynı kolon hem bodrum katta, hem zemin katta, hem 1.katta ileri hasar görmüşse, yani hasar bir bölgede yoğunlaşmışsa diğer elemanlarda sorun olmasa bile tehlikelidir.Bu anlamda performans analizini yapmak kadar yorumlamakta önemlidir. TDY2007 nin en buyuk faydalarından ikisi,  bilinçsiz güçlendirme çalışmalarını engellemesi ve vasat bir mühendisin bile güçlendirme yapmasına olanak sağlaması olmuştur.Yönetmelik çıkmadan önce güçlendirme adı altında yapılan bina katliamlarını hepimiz az çok biliyoruz, yada şahit olmuşuzdur.Eskiden güçlendirme hesaplarını deneyimli mühendisler yada üniversiteler yapardı(yapmaya çalışırdı).Tabi bu durum onların yaptığı şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyordu.Sadece güçlendirme fazla bilinmediğinden yapılan şeylerin doğru olduğu sanılıyordu.7.Bölümden sonra artık güçlendirme kararı vermek kolaylaşmış, belirli standartalara bağlanmış, vasat bir mühendisin bile bu hesapları yapabilmesi sağlanmıştır…..     Ahmet ÇELİKKOLLU İnşaat Mühendisi ESKİŞEHİR

deneme

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.