MÜHENDİSLİKTE(İNŞAAT) KONSTRÜKTİF KURALLAR NEDEN VARDIR ?

 

Konstrüktif kural koymanın başlıca iki nedeni vardır :

 

1…..Binaların özellikle yatay yüklere(deprem) karşı boyutlandırılmasında basitleştirme amacıyle çeşitli kabuller yaparız.Bu kabullerin bir kısmı yüklerin basitleştirilmesi bir kısmıda malzemelerin basitleştirilmesi amacıyle yapılır.Ancak şu bir gerçektir ki yaptığımız her basitleştirme(kabul) işimizi biraz daha kolaylaştırırken ayrıntıdan biraz daha uzaklaşmamızı sağlamaktadırBu anlamda bazı önemsiz saydığımız ama aslında önemli olan ayrıntılar gözden kaçabilir.İşte bu gözden kaçan ayrıntıları, tolere etmek amacıyle ve daha önceki depremlerden çıkarılan dersler neticesinde hasarların incelenmesi sonucu konstrüktif kurallar konur.

 

2…..Betonarme gibi farklı malzemelerden meydana gelmiş kompozit elemanlarda, istenilen davranışın ortaya çıkması için birtakım şartların olması gerekir.İşte bu şartlar konstrüktif kurallar sayesinde saglanmıştır.Mesela etriye aralıklarındaki sınırlamalar,minimum çekme donatısı oranları gibi.Eğer betonarmede bu konstrüktif kurallara uyulmazsa betonarme davranıştan uzaklaşılmış olur.Betonarme davranıştan söz edilemez.

 

 

Ahmet ÇELİKKOLLU

İnşaat Mühendisi

ESKİŞEHİR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.