Ana Sayfa İNŞAAT HABERLERİ Her Zaman Olduğu Gibi Ertelendi!

Her Zaman Olduğu Gibi Ertelendi!

68
0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlülük tarihi 2019’a ertelendi. Yönetmelik her daireye bir otopark zorunluluğu getiriyordu.

Bakanlık; Otopark Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirildi.

Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

deneme

Bakanlık; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresini, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde güncelledi. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle okulların zemin altına otopark yapılabilmesinin de önü açılmış oldu. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda otopark yapılabilecek.

OCAK 2019’A ERTELENDİ

Ayrıca aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirildi. Yani bu kararla birlikte yönetmeliğin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2019’a ertelendi.

Bu tarihten itibaren inşa edilecek yapılara yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, otoparklar ise inşa edilip hazır hale getirilmedikçe yapı kullanma izni verilmeyecek.

Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık bu Otopark Yönetmeliği’nin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini de vurgularken yönetmeliğin hükümlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütüleceğini de açıkladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.